Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Hlava a krk

Směřujte přesně k cíli

Vynikající výsledky léčby

Vysoký přínos protonové terapie v léčbě nádorů hlavy a krku

Nádory v oblasti hlavy a krku se podle odborníků řadí mezi ty diagnózy, u kterých je přínos protonové terapie velmi vysoký. Důvodem jsou významně nižší dávky záření aplikované na zdravé tkáně a orgány v okolí nádorového ložiska. Proto je u nás i ve světě stále větší počet pacientů s tímto typem rakoviny léčen protonovou terapií.

Léčba vhodná i v případě komplikovaných nádorů

Protonovou terapii je možné využít k léčbě pacientů s dosud velmi špatně léčitelnými nádory, které jsou uložené v blízkosti zdravých tkání a orgánů a mají omezenou toleranci k záření. Jedná se například o zrakový nerv, sítnici, zrakové chiasma, mozkový kmen nebo míchu.

Minimalizuje komplikace po ozáření

Z důvodu ochrany pacienta byly odborníky při léčbě rakoviny ozařováním stanoveny tzv. „limitní dávky“, které mohou zasáhnout zdravé tkáně a orgány v okolí nádoru. Limitní dávky ale neznamenají bezpečné dávky, jsou to dávky, které nedestruují tkáň jako takovou. Každé záření, které zasáhne zdravou tkáň nebo orgán je nežádoucí. I přestože jsou limitní dávky dodrženy, je to velká zátěž pro zdravou tkáň a ozařování je spojeno s rizikem vzniku nežádoucích účinků léčby rakoviny. Toto riziko narůstá v přímé souvislosti s časem, tedy čím je delší doba přežití pacienta, tím je vyšší riziko vzniku pozdějších nežádoucích komplikací. Protonová terapie dokáže snížit dávky záření na zdravé tkáně a orgány a minimalizovat tak riziko vzniku těchto komplikací.

Protonová léčba chrání tkáně a orgány

Protonová terapie chrání oči, mozkový kmen, slinné žlázy a další důležité orgány. Její výhodou je minimalizace ozáření okolí nádoru a s tím související nižší riziko výskytu vedlejších nežádoucích účinků. Technologie tužkového skenování umožňuje aplikovat vyšší dávky záření přímo do nádoru a zároveň tuto dávku lépe ohraničit a snížit tak ozáření zdravých tkání. Pacienti s pokročilým onemocněním vykazují nejvyšší riziko vzniku akutních i pozdních poradiačních komplikací.

Protonová terapie je doporučována odbornými společnostmi

Diagnózy nádorů, které se nacházejí v oblasti hlavy a krku, jsou k léčbě protonovou terapií doporučovány jak mezinárodními organizacemi jako je ASRTO (American Society for Therapeutic Radiology and Oncology), tak i českou odbornou společností SROBF (Společnost radiační onkologie biologie a fyziky).

Rádi vám odpovíme na dotazy

Koordinátorky Protonového centra jsou připraveny odpovědět na jakékoliv dotazy, které se budou týkat léčby rakoviny protonovou terapií. Zároveň vám poradí, jak se objednat na bezplatné vstupní vyšetření nebo co všechno potřebujete mít k dispozici. Koordinátorky jsou vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 998 989 nebo využijte kontaktní formulář.

Přínosy a účinnost při protonové terapii komplikovaných nádorů hlavy a krku

Menší ozáření míchy

Protonová léčba snižuje dávku na míchu až o 80 %. Je tak minimalizováno nežádoucí ozáření mozkových tkání v okolí nádoru. Díky protonové terapii je zachována v maximální možné míře mentální výkonnost, včetně kvality řeči, sluchu nebo zraku.

Redukuje riziko poškození zraku a sluchu

Protonová léčba minimalizuje ozáření očního nervu a následně tak snižuje riziko vzniku očních potíží. Dále redukuje dávky na střední a vnitřní ucho, tím je snížené riziko poruchy nebo ztráty sluchu.

Redukuje záření na polykací cesty

protonová léčba redukuje ozáření polykacích cest a jícen a tím výrazně snižuje riziko vzniku zánětu jícnu nebo poškození sliznice v oblasti polykacích cest.

Chcete více informací o léčbě nádorů hlavy a krku?

‹ Zpět

Hlava a krk

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde