Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Hlava a krk

Úspěšnost protonové léčby

NÁDORŮ HLAVY A KRKU

Přesnost protonového paprsku umožňuje dosáhnout vynikajících výsledků léčby rakoviny. Protony dokáží zacílit s vysokou přesností a rozložit dávku záření potřebnou ke zničení nádoru a minimalizovat tak nežádoucí ozáření okolních orgánů. Tato technologie se nazývá tužkové skenování neboli Pencil Beam Scanning (PBS) a představuje v současnosti naprostý vrchol protonové terapie.

Při léčbě rakoviny ozařováním byly odborníky stanoveny tzv. „limitní dávky“, které mohou zasáhnout okolní zdravé orgány. I přestože jsou limitní dávky dodrženy, je ozařování spojeno s rizikem vzniku nežádoucích účinků léčby rakoviny. Toto riziko narůstá v přímé souvislosti s časem, tedy čím je delší doba přežití pacienta, tím je vyšší riziko vzniku pozdějších komplikací. Protonová terapie dokáže snížit dávky záření na zdravé tkáně a orgány a minimalizovat tak riziko vzniku těchto komplikací.

Diagnózy nádorů v oblasti hlavy a krku jsou k léčbě protonovou terapií doporučovány jak světovými autoritami jako je ASRTO (American Society for Therapeutic Radiology and Oncology), tak i českou odbornou společností SROBF (Společnost radiační onkologie biologie a fyziky). Protonovou léčbu lze využít k léčbě pacientů s dosud velmi špatně léčitelnými nádory uloženými v blízkosti zdravých tkání a s omezenou tolerancí k záření (zrakový nerv, sítnice, zrakové chiasma, mozkový kmen, mícha).

Chcete více informací o léčbě nádorů hlavy a krku?

‹ Zpět

Hlava a krk

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde