Menu
CZE
Infolinka +420 222 999 000
Hlava a krk

Snižuje riziko

zhoršení paměti a pozornosti

Protonová terapie v léčbě nádorů hlavy a krku

Protonová terapie v léčbě nádorů, které se nacházejí v oblasti hlavy a krku, umožňuje zacílit protonový paprsek přímo do cílového objemu, do nádoru a výrazně snížit ozáření okolních zdravých tkání a orgánů. Protonová léčba tak minimalizuje riziko vzniku nežádoucích účinků léčby, riziko vzniku pozdní toxicity a dalších komplikací spojených s ozářením.

Nervová soustava a její funkce

Mícha a mozek tvoří centrální nervovou soustavu, která slouží k zachycení určitého podnětu, jeho dopravení do mozku a vyslání odpovědi. Z míchy vycházejí nervy a jejím prostřednictvím přenáší organismus informaci mezi mozkem a periferní nervovou soustavou a reaguje na změny venkovního prostředí.

Protony snižují ozáření mozkové tkáně

Až o 80 % umožňuje protonová léčba snížit dávku záření na mozkové tkáně a míchu. Díky fyzikálním vlastnostem protonů umožňuje protonová léčba ozářit pouze cílovou oblast a redukovat nežádoucí ozáření mozkových tkání v okolí nádoru. Je tak v maximální možné míře zachována mentální výkonnost, včetně kvality řeči, sluchu, zraku. Nedochází k poruchám paměti, pozornosti, rychlosti myšlení, schopnosti chápat informace.

Protonová léčba snižuje ozáření míchy

V případě, že dojde k poškození nebo porušení míchy, dochází k poruše motorických i senzitivních vláken. Následně mohou nastat těžké poruchy hybnosti, částečné ochrnutí (paréza) nebo úplný výpadek svalové činnosti (plégie). V případě přerušení senzitivních drah, dochází k výpadku citlivosti a souhry pohybů. Obecně platí, že dojde-li k přerušení míchy v určité oblasti, přestane být funkční celá část míchy, která je pod tím. Například jestliže je poškozena mícha v oblasti krčních obratlů, pacient nemůže hýbat rukama, nohama, může také dojít k inkontinenci moči nebo stolice.

Chcete více informací o léčbě nádorů hlavy a krku?

‹ Zpět

Hlava a krk

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů