Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Hlava a krk

Snižuje riziko

zhoršení paměti a pozornosti

Protonová terapie v léčbě nádorů hlavy a krku

Protonová terapie v léčbě nádorů, které se nacházejí v oblasti hlavy a krku, umožňuje zacílit protonový paprsek přímo do cílového objemu, do nádoru a výrazně snížit ozáření okolních zdravých tkání a orgánů. Minimalizuje tak riziko vzniku nežádoucích účinků léčby, riziko vzniku pozdní toxicity a dalších komplikací spojených s ozářením.

Nervová soustava a její funkce

Mícha a mozek tvoří centrální nervovou soustavu, která slouží k zachycení určitého podnětu, jeho dopravení do mozku a vyslání odpovědi. Z míchy vycházejí nervy a jejím prostřednictvím přenáší organismus informaci mezi mozkem a periferní nervovou soustavou a reaguje na změny venkovního prostředí.

Protony snižují ozáření mozkové tkáně

Až o 80 % umožňuje protonová léčba snížit dávku záření na mozkové tkáně a míchu. Díky fyzikálním vlastnostem protonů umožňuje tato metoda ozářit pouze cílovou oblast a redukovat nežádoucí ozáření mozkových tkání v okolí nádoru. Je tak v maximální možné míře zachována mentální výkonnost, včetně kvality řeči, sluchu nebo zraku. Nedochází k poruchám paměti, pozornosti, rychlosti myšlení nebo schopnosti chápat informace.

Protonová léčba snižuje ozáření míchy

V případě, že dojde k poškození nebo porušení míchy, se to může projevit například poruchou hybnosti nebo výpadky citlivosti v určité oblasti těla. Protonová terapie umožňuje výrazně snížit ozáření míchy a redukovat možné potíže a komplikace související se zářením.

Chcete více informací o léčbě nádorů hlavy a krku?

‹ Zpět

Hlava a krk

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde