Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Hlava a krk

Proplácení léčby

NÁDORŮ HLAVY A KRKU

Zdravotní pojišťovny platí protonovou léčbu rakoviny.

Protonová terapie je léčbou, která je placená z veřejného zdravotního pojištění. Je uvedena i ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR. Pražské Protonové centrum má uzavřeny smlouvy se zaměstnaneckými pojišťovnami, včetně největší zdravotní pojišťovny VZP ČR. Zdravotní pojišťovny protonovou léčbu rakoviny hradí, jestliže je doporučena odborníky z Protonového centra a zároveň je doporučena Komplexním onkologickým centrem (KOC).

Rádi vám pomůžeme s dokumentací a veškerou administrativou, která se týká protonové léčby rakoviny.

PROTONOVÁ LÉČBA

DOPORUČENÍ

Protonová léčba rakoviny je doporučena lékaři Protonového centra podle konkrétní diagnózy.

POSOUZENÍ

Doporučení léčby rakoviny posoudí a schválí Komplexní onkologické centrum.

ODSOUHLASENÍ

Závěrečné rozhodnutí je na straně zdravotní pojišťovny.


Jestliže dojde k zamítnutí žádosti o protonovou léčbu rakoviny ze strany Komplexního onkologického centra nebo zdravotní pojišťovny, společně navrhneme další postup, jak by bylo možné se k protonové léčbě rakoviny dostat.

Samoplátce

Pacient si může léčbu rakoviny v Protonovém centru uhradit sám i bez doporučení Komplexního onkologického centra. Podmínkou je vyjádření odborníků Protonového centra, že daná diagnóza, daný typ rakoviny, může být léčen protonovou terapií.

Chcete více informací o léčbě nádorů hlavy a krku?

‹ Zpět

Hlava a krk

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde