Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Hlava a krk

Plán léčby

NÁDORŮ HLAVY A KRKU

Jak protonová léčba rakoviny probíhá?

Protonová léčba rakoviny je ambulantní, není nutná hospitalizace. Nejprve absolvujete vstupní a diagnostické vyšetření. Následně připraví odborný tým Protonového centra váš individuální ozařovací plán. Ozařování bude probíhat v Protonovém centru v přesně stanovených dnech a konkrétních hodinách. Nemusíte se tak bát dlouhého čekání. Proces ozařování protonovým paprskem trvá pouze několik minut. V Protonovém centru během jedné terapie strávíte asi hodinu a to včetně konzultace, přípravy i ozařování.

Projekt GPS

V roce 2017 jsme v Protonovém centru spustili nový projekt s názvem GPS, který má pomoci našim pacientům, aby se orientovali v této nelehké životní situaci, kdy jim byla sdělena onkologická diagnóza.

Vstupní bezplatné vyšetření

Vstupní vyšetření je zdarma a je nezbytným předpokladem pro rozhodnutí, zda je protonová léčba vhodná pro vaši diagnózu. Při vstupní konzultaci odborníci Protonového centra posoudí váš zdravotní stav, vaši diagnózu i stadium onemocnění a rozhodnou, zda protonová léčba rakoviny může být ve vašem případě využita.

Důležité je reagovat rychle. Termín bezplatného vstupního vyšetření si můžete domluvit s koordinátorkami Protonového centra na čísle 222 999 000 nebo nás kontaktovat prostřednictvím formuláře.

Diagnostika

Přesná diagnostická vyšetření jsou důležitou součástí přípravy individuálního ozařovacího plánu protonovým paprskem. Pracujeme s nejmodernější diagnostikou:
magnetická rezonance (MR)
a pozitronová emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT).

Plánování

Klíčovým a zásadním pro úspěch protonové léčby rakoviny je její přesné plánování. Díky provedeným diagnostickým vyšetřením je nádor přesně lokalizován. Protonový paprsek tak může zacílit pouze do nádoru a ozáření okolních zdravých tkání je výrazně sníženo. Tak se zvýší účinnost protonové léčby a minimalizují se vedlejší nežádoucí účinky léčby rakoviny. Ozařovací plán, který je připraven pro každého pacienta na míru, je zhotoven během 3 až 5 dnů.

Léčba

Protonová léčba rakoviny probíhá ambulantně, bez nutnosti hospitalizace. Do Protonového centra docházíte pravidelně na jednotlivé terapie. Před každým ozařováním je nutná kontrola ozařovacích plánů, vaší polohy a ostatních údajů, podle kterých se celý proces ozařování řídí. Konzultace s lékařem Protonového centra se uskuteční alespoň jednou týdně, kdy projednáte váš aktuální zdravotní stav a dosavadní průběh léčby.

Chcete více informací o léčbě nádorů hlavy a krku?

‹ Zpět

Hlava a krk

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde