Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Hlava a krk

Udělejte první krok

Objednejte se na vstupní vyšetření

Protonová léčba? Jak začít?

V případě, že vám lékař sdělil, že máte nádorové onemocnění hlavy a krku, je pro vás podstatné mít dostatek informací, mít možnost se obrátit na odborníky a porovnat léčebné metody. Víme, že toto období je těžké, stresující a velice náročné nejen pro vás, ale i pro celou vaši rodinu a blízké. Nabízíme vám možnost setkat se s našimi odborníky v rámci vstupního vyšetření, na kterém vám lékaři odpoví na základní otázky týkající se protonové terapie, zároveň posoudí váš zdravotní stav, typ diagnózy a stadium onemocnění a určí, zda je ve vašem případě tato metoda vhodná.

Objednejte se na konzultaci

Rozhovor s lékařem, tedy vstupní konzultace, je zdarma. Sjednáním termínu konzultace se k ničemu nezavazujete. Během vstupní konzultace lékař prostuduje vaši zdravotnickou dokumentaci, posoudí váš aktuální zdravotní stav a doporučí další léčebný postup, individuálně upravený podle vašich aktuálních potřeb. Vhodný termín vstupního vyšetření si můžete sjednat u našich koordinátorek na telefonním čísle +420 222 999 000 / +421 910 322 443 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Vstupní vyšetření obvykle trvá přibližně 20 minut.

Vstupní vyšetření je důležité

Nezbytným předpokladem pro rozhodnutí o zařazení do protonové terapie je vstupní konzultace s naším lékařem. Vstupní vyšetření je důležité především proto, aby se lékař mohl seznámit s vaší diagnózou, posoudit typ a rozsah nemoci a na základě uvedených informací mohl navrhnout další postup. Proto si s sebou přineste všechny lékařské zprávy a výsledky vyšetření, které máte k dispozici. Aby lékař mohl rozhodnout o vašem případném zařazení do léčby, potřebuje mít maximum informací o vaší nemoci.

Jaké jsou další kroky na cestě za léčbou?

Jakmile lékař Protonového centra rozhodne, že je pro vás vhodná protonová terapie, budou následovat další nezbytné kroky. Nejprve Komplexní onkologické centrum musí potvrdit a doporučit tuto léčebnou metodu ve vašem případě. A následně je potřeba odsouhlasení vaší zdravotní pojišťovny, že tuto léčbu zaplatí. Naše koordinátorky vám ochotně poradí a pomohou vám s administrativou. Můžete je kontaktovat na telefonním čísle +420 222 998 989.

Zdravotní pojišťovny platí protonovou léčbu rakoviny

Protonová terapie je léčbou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a je uvedena i ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR. Naše centrum uzavřelo smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami:


Proces schvalování protonové léčby


Co dělat v případě, že léčba nebyla odsouhlasena?

Jak postupovat v případě, že žádost o vaše zařazení do protonové léčby nebyla odsouhlasena buď ze strany Komplexního onkologického centra, nebo ze strany vaší zdravotní pojišťovny? V této situaci společně zvážíme další možnosti a navrhneme následný postup, jak by bylo možné zařadit vás do protonové léčby.

Samoplátce

Protonovou terapii si naši pacienti mohou uhradit sami, i když nemají doporučení Komplexního onkologického centra. Aby mohl pacient být zařazen do protonové léčby, musí lékaři Protonového centra rozhodnout, že daná diagnóza, daný typ rakoviny, může být léčen touto metodou.

Chcete více informací o léčbě nádorů hlavy a krku?

‹ Zpět

Hlava a krk

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde