Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Hlava a krk

Vyberte správný směr

Jaké jsou možnosti léčby?

Možnosti léčby nádorů hlavy a krku

Při léčbě nádorů v oblasti hlavy a krku se využívá především lokálních léčebných metod, tedy chirurgie a radioterapie. Význam chemoterapie nebo biologické léčby spočívá v současném podání s radioterapií a tím zesílení jejího účinku.

Úspěšná léčba zahrnuje mezioborovou spolupráci

Základním pravidlem úspěšné léčby v onkologii obecně, tedy i u nádorů hlavy a krku, je mezioborová spolupráce. Strategie komplexní péče musí být stanovena týmem odborníků zahrnujícím otorinolaryngologa, radiačního nebo klinického onkologa, patologa a radiologa. Jakmile je ověřena diagnóza histologicky a je určen rozsah nádoru, pak výběr optimální terapie závisí na řadě faktorů. Odborníci musí vzít v úvahu umístění nádoru, současný zdravotní stav, posoudit možné vedlejší projevy plánované léčby a také ohled na přání nemocného.

Jaké jsou léčebné možnosti?

Chirurgické odstranění má u většiny nádorů v oblasti hlavy a krku prvořadý význam. Asi u 40 % pacientů je dostačující samotná operace nebo radioterapie. U zbylých 60 % pacientů je třeba použít léčbu kombinovanou, při které se vzájemně kombinují chirurgie, radioterapie a chemoterapie. V některých případech lze využít i biologické léčby nebo imunoterapie.

Chirurgie

Chirurgie je základní léčebnou metodou nádorů hlavy a krku. U časných stadií onemocnění se užívá samostatně, v lokálně pokročilých stadiích je většinou doplňována pooperační radioterapií.

Radioterapie

Nejúčinnější konzervativní léčebnou metodou u nádorů hlavy a krku je radioterapie. U časných stádií onemocnění dosahuje radioterapie srovnatelných léčebných výsledků jako chirurgie. U lokálně pokročilého onemocnění může radioterapie následovat po operaci nebo v případě nádoru, který nelze operovat, představuje hlavní léčebnou metodu.

Brachyterapie

Brachyterapie znamená zavádění zářičů přímo do nádoru nebo do jeho bezprostřední blízkosti. Jedná se o mimořádně efektivní metodu, která umožňuje aplikaci velmi vysoké dávky záření přímo do nádoru a zároveň maximálně šetří zdravé tkáně v okolí. U této metody jsou určitá omezení, která vyplývají z velikosti nádoru a také z technické nedostupnosti určitých lokalit.

Chemoterapie

V současné době se chemoterapie využívá jako součást terapie jak u místně pokročilého, tak u recidivujícího, metastatického onemocnění. Cílem systémové léčby nádorů oblasti hlavy a krku je maximalizovat kontrolu místně pokročilých nádorů. Pro léčbu cytostatiky je důležitá analýza celkového stavu pacienta, místo výskytu nádoru a jeho rozsah.

Biologická léčba

Pod pojmem biologická léčba rozumíme terapii látkami, které jsou zaměřené proti strukturám specifickým pro nádorovou tkáň. Ve snaze zlepšit léčebné výsledky se v posledních letech zaměřuje pozornost na molekulární biologii nádorů hlavy a krku. Cílem této specifické terapie je vytvořit látku, která postihne pouze nádorové buňky. Léčba je vhodná pouze pro specifické druhy nádorů.

Imunoterapie

Myšlenka použít imunní systém k útoku na nádorové buňky je stará více jak století. V průběhu posledních několika let bylo imunoterapií dosaženo dříve neuvěřitelných výsledků u řady pevných (solidních) nádorů. Záměr imunoterapie je prostý, jde o to uvolnit tělesný imunní systém tak, aby zaútočil pouze na nádor.

Protonová léčba

Pro úspěšnou léčbu rakoviny je potřeba aplikovat dostatečnou dávku záření do nádoru. Díky fyzikálním vlastnostem protonů umožňuje protonová terapie precizně zacílit přímo do nádoru, kde je předána největší část energie a tkáně a orgány v jeho bezprostředním okolí jsou ozářeny minimálně. Protonová léčba tak výrazně snižuje riziko vzniku vedlejších nežádoucích účinků záření a také redukuje riziko vzniku sekundárních nádorů. Je to šetrná metoda, která snižuje riziko vzniku polykacích obtíží, minimalizuje poruchy zraku a sluchu a umožňuje zachovat vysokou kvalitu života.

Přínosy protonové terapie při léčbě nádorů hlavy a krku


Chcete více informací o léčbě nádorů hlavy a krku?

‹ Zpět

Hlava a krk

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde