Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Hlava a krk

Poznejte svou cestu

Co musíte vědět o nádorech hlavy a krku

Co jsou nádory hlavy a krku?

Pojem nádory hlavy a krku se používá zejména pro nádory postihující rty, dutinu ústní, nos, nosohltan, vedlejší nosní dutiny, hltan, slinné žlázy a místní lymfatickou tkáň. Dále jsou to nádory vyrůstající z kůže této oblasti, nádory v oblasti ucha, očnice a také nádory štítné žlázy, cév a nervů. Výskyt nádorů hlavy a krku se zvyšuje se stoupajícím věkem, nádory v této oblasti jsou typické pro osoby starší 50 let.

Počet případů v ČR

Nádory, které se nacházejí v oblasti hlavy a krku, jsou vzhledem k svému uložení velice závažná onemocnění. V České republice je zjištěno zhruba 2 500 nových případů za rok. Šance na vyléčení se výrazně liší pro jednotlivé typy rakoviny a stádia onemocnění.

Co musíte vědět o nádorech hlavy a krku

Příčiny vzniku nádorů v oblasti hlavy a krku

Vznik nádorů v oblasti hlavy a krku může být způsoben nejrůznějšími příčinami, ale největší vliv mají faktory zevního prostředí. Velká část nádorů se vyskytuje u kuřáků cigaret a častější výskyt je prokázán při současném nadužívání tabáku a alkoholu. Karcinogenní účinek byl prokázán také u marihuany. Při vzniku těchto nádorů hrají roli i některé typy virů, kontakt s karcinogenními látkami nebo vystavení radiačnímu záření. Jedním z faktorů může být také nízká hygiena dutiny ústní a špatná výživa.

Jaké jsou příznaky?

Příznaky onemocnění se mohou projevovat odlišným způsobem. Postižena může být v různých stupních řeč, polykání, čich nebo dýchání. Na nádorové onemocnění dále mohou poukazovat i některé další příznaky, jako úbytek tělesné váhy nebo zvýšená teplota.

Příznaky podle lokalizace nádoru, které se mohou vyskytnout Nádory v oblasti nosu, nosohltanu a vedlejších nosních dutin

Huhňavost, nosní neprůchodnost (zejména jednostranná), krvácení z nosu (zejména jednostranné), zápach z nosu, porucha čichu, bolest hlavy, porucha sluchu (zejména jednostranná), bolesti uší (zejména jednostranná), zduření v obličeji nebo obrna hlavových nervů.

Nádory v oblasti hltanu

Bolesti v krku a uších, pocit cizího tělesa, bolestivost při polykání, obtíže při polykání, zápach z úst, krvácení z dutiny ústní, zduření na krku.

Nádory velkých slinných žláz

Zduření v oblasti slinných žláz (příušní, podjazykové a čelistí), bolestivost v těchto krajinách, parestézie tváře, jazyka nebo krku (mravenčení, pálení, brnění, svědění) nebo obrna lícního nervu.

Nádory ucha

Vleklý výtok z ucha často s příměsí krve, nedoslýchavost, ušní šelest, bolesti ucha, závratě, obrna lícního nervu, bolesti hlavy nebo zvracení.

Při léčbě je nutná spolupráce lékařů různých oborů

Při léčbě nádorů v oblasti hlavy a krku je nezbytná spolupráce týmu, který se skládá z více lékařských odborností, především z otorinolaryngologů – chirurgů hlavy a krku, odborníků na záření, klinických onkologů, odborníků na zobrazovací diagnostiku a patologů. Podstatná je také spolupráce čelistního chirurga, plastického chirurga, ve vybraných případech i neurochirurga a oftalmologa.

Existuje prevence nádorů hlavy a krku?

Pro prevenci nádorů v oblasti hlavy a krku je nejdůležitějším doporučením především nekouřit a vyhnout se nestřídmé konzumaci alkoholu.

Protonová léčba u těžko léčitelných nádorů

Protonová léčba umožňuje ozařovat i pacienty s dosud velmi těžko léčitelnými nádory v oblasti hlavy a krku, které jsou uložené v blízkosti zdravých tkání jako je například zrakový nerv, sítnice, mozkový kmen nebo mícha.

Výrazně nižší dávky záření

Protonová radioterapie umožňuje významně snížit dávky záření na citlivé struktury v oblasti hlavy a krku. Jedná se zejména o redukci dávek na:


Protonová terapie se využívá k léčbě nádorů


U jiných nádorů v oblasti hlavy a krku je využití protonové radioterapie možné zvážit individuálně, zejména při nevyhovujících parametrech ozařovacích plánů pro fotonovou radioterapii.

Chcete více informací o léčbě nádorů hlavy a krku?

‹ Zpět

Hlava a krk

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde